* Almásy Law Hungary *

       Dr. Almásy Botyánszky Beatrix Márta ügyvéd

Szakmai életút, tapasztalat:

2003-ban végeztem másoddiplomás jogászként az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán. Ezt követően jogtanácsosként tevékenykedtem a közigazgatás különböző, főként stratégiai fontosságú országos hatáskörű szerveinél. Jelentős tapasztalatot szereztem közigazgatási hatósági, szervezetszabályozási és jogalkotási feladatok ellátása valamint, költségvetési szervek alapítása, átalakítása, megszüntetése és működtetése terén. Tudásom a funkcionális területeken gyarapítottam – gazdasági, vagyonkezelési, HR, jogi, ügyiratkezelési – alkalmazottként, majd ezen tudást mind a korábbi költségvetési szerveknél, mind az Igazságügyi Minisztérium háttérintézményeinél kamatoztattam vezetőként.

Jogász diplomám megszerzése előtt a közlekedésigazgatás területén dolgoztam, ahol jelentős tapasztalatot szereztem a  közúti közlekedési szakterületen. Fő érdeklődési területem a közlekedésbiztonság, részt vettem az utánképzés rendszerének megyei szintű kialakításában, szakmai publikációkat készítettem.

Közlekedési mérnöki végzettséggel rendelkezem.

Több közlekedésszakmai tanfolyam elvégzésével gazdagítottam ismereteimet, ezért elméleti tudásom és gyakorlati tapasztalatom az ügyvédi munkám során ügyfeleim érdekében és javára kamatoztatni tudom.  A szervezetfejlesztés és HR területen szerzett többrétű ismeret, gyakorlat és rendszerszemlélet, mind a gazdasági társaságok, mind a költségvetési szervek részére hasznos információbázist jelent. Üzletviteli tevékenységem magas szintű ellátása érdekében business coach végzettséggel bővítettem szaktudásom és ezáltal több vállalkozás sikeréhez járulhatok hozzá. Az esélyegyenlőségi referens végzettségemet a különböző társadalmi élethelyzetek és problémák egyedi megoldásában tudom az ügyfeleim javára kamatoztatni, ezért egyedi elbírálás alapján vállalok családjog területét érintően, vagyonjogi szerződések elkészítését, vagyonmegosztásra irányuló szerződés elkészítését, közös megegyezésen alapuló házasság felbontására irányuló kérelem esetén bíróság előtti képviseletet.

Ügyvédként szakmai specialitásom a permegelőző jogi tevékenység és a perenkívüli megegyezésre törekvés.

Speciális tudást igénylő ügyek esetén szakmai együttműködő partnerek segítik munkám.

Amennyiben a jogi ügye kiemelt figyelmet, megértést, szakmai igényességet igényel és ügye személyre szabott megoldására keres jogi segítséget, támogató együttműködést, az alábbi szolgáltatásokkal tudom segíteni Önt, válasszon közülük.   >>

Várom személyesen Budapesten, a XIII. kerület Révész u.2/A. szám alatt.
Bejelentkezés a honlapon, e-mail-ben, vagy közvetlenül a Facebook oldalon.

Almásy Law Hungary

Dr. Almásy Botyánszky Beatrix Márta ügyvéd