Almásy Law Hungary

Dr. Almásy Botyánszky Beatrix Márta ügyvéd
IdőpontfoglalásTevékenységek

Tevékenységi körök

Gazdasági társaságok, civil szervezetek joga,
alapítás, átalakítás megszüntetés, szerződései, üzletvitel és működtetés, átvilágítás, jogi compliance

Üzletviteli tanácsadás, Munkajog, Szervezetszabályozás, 
szervezetfejlesztés, HR stratégiák, vezetői  és munkaerő fejlesztés,  business coaching

Bíróságok és hivatalos szervek előtti eljárás, ügyintézés,

Közlekedés  (közúti)
 
közlekedési baleset járművezetéstől eltiltás, ittas járművezetés

Ingatlan
ajándék, adás-vétel, ingatlanbérlet,  értékesítés, építéshatóság, tervezés és kivitelezés, társasház audit

Ügyvédi ellenjegyzéshez kötött okiratok készítése,
jogi ellenjegyzés

Szerzői jog
szerzők, valamint szomszédos jogi jogosultak részére, szerzői jogi szolgáltatás

Interim management
jogi és üzletviteli szakterületen kieső munkaerő átmeneti helyettesítése

Tanácsadás

Tájékoztatom, hogy a tanácsadás díjköteles, megbízás esetén azonban Ön a tanácsadás egy órai díjának megfelelő díjkedvezményben részesül.

Ingatlanok

30 napon belül értékesítendő, azonnal birtokba vehető ingatlanok


Ebben a pontban azokat a naponta frissülő, aktuális ingatlanokat találja, amelyeknek tulajdonosai ingatlanjaikat expressz értékesítés keretében kívánják eladni.

Tevékenységi körök

 1.

Gazdasági társaságok, civil szervezetek, költségvetési szervek 
alapítás, átalakítás megszüntetés, szerződései, üzletvitel és működtetés, cégek átvilágítása, jogi compliance

4.

Közlekedés (közúti), közúti balesetek, járművezetéstől eltiltás, ittas vezetés.

7.

Szerzői jog,

szerzők, valamint szomszédos jogi jogosultak részére, szerzői jogi szolgáltatás

2.

Üzletviteli tanácsadás, Munkajog, Szervezetszabályozás, Szervezetfejlesztés, HR stratégiák, vezetői és munkaerő fejlesztés, business coaching

5.

Ingatlan

tervezési, kivitelezési szerződések,

adás-vételi szerződések készítése, előszerződések és szerződések véleményezése,
 bérleti és ajándékozási szerződések, társasházak peres ügyei.

8.

Interim management

jogi és üzletviteli szakterületen kieső munkaerő átmeneti helyettesítése egyedi megbízás keretében

3.

Bíróságok és hivatalos szervek előtti eljárás, ügyintézés

6.

Ügyvédi ellenjegyzéshez kötött okiratok készítése, ellenjegyzése

Ingatlan adás-vétel, csere, ajándékozás. Házassági vagyonjogi szerződés, vagyonmegosztás, végrendeletek, öröklési szerződés, halál esetére szóló ajándék.

Gazdasági társaságok, civil szervezetek alapítása, módosítása, megszüntetése.

Kapcsolati oldal >>

Expressz adás-vétel

Vevőknek:

Az itt található ingatlanok, ugyanazon vételár megjelöléssel mindössze 30 napig találhatók meg az adatbázisban. Egy ingatlan, a vételárak 30 naponkénti csökkenésével maximum 120 napig szerepelhet az adatbázisban. Az ingatlanokkal kapcsolatban, valamint az adás-vétellel kapcsolatban a szükséges tájékoztatásra kerül sor, ezt követően vételi szándék nyilatkozat tehető, előszerződés, valamint szerződés köthető.

 Eladóknak:

Az ingatlanok adatbázisba történő felvétele külön megbízás keretében történik. Az ingatlanok fénykép, videó felvétellel, alaprajz, térkép és bemutató szöveggel, valamint vételár megjelöléssel kerülhetnek be az adatbázisba 30 nap időtartamra. Ezt követően a vételár 30 naponkénti csökkenésével maximum 120 napig szerepelhet az adatbázisban.

Ebben az értékesítési formában az ingatlanok tulajdoni lapjával kell igazolni a tulajdoni jogot, az ingatlan per- igény és tehermentességét, valamint vállalni szükséges, hogy a vételár teljes összegének kifizetésével a birtokátruházásra is sor kerül. Amennyiben a tulajdoni lapon olyan teher van, amelyet előbb rendezni szükséges, úgy annak rendezése külön megbízás keretében lehetséges, s az ingatlan csak valamennyi korábbi jog (kivéve a haszonélvezeti jogot) és teher törlése után kerül az adatbázisba.

A felek között megkötött ingatlan adás-vételi előszerződés, vagy szerződés annak minden fél általi aláírásának napján az ingatlan az itt található nyilvántartásból törlésre kerül.

Időpont foglalásTovább az Ingatlanokhoz

1. Gazdasági társaságok, civil szervezetek, költségvetési szervek (alapítás, átalakítás megszüntetés, szerződései, üzletvitel és működtetés, cégek átvilágítása, jogi compliance)

Egyéni vállalkozások, egyéni cégek, betéti társaságok, korlátolt felelősségű társaságok, zárt körűen működő részvénytársaságok, alapítványok, egyesületek, szövetkezetek, költségvetési szervek, eseti és teljes körű jogi feladatainak ellátása, jogi ellenjegyzéshez kötött  dokumentumok elkészítése, jogi megfelelőségi vizsgálat, jogi megfelelőség kialakítása, üzletvitel kialakítása, működtetés jogi feladatainak ellátása (szerződés és tárgyalás előkészítés, szerződés-nyilvántartás kialakítása, vitarendezés, követelésbehajtás).

A megbízások előtt minden esetben személyes találkozás során rögzítjük a megbízás pontos tartalmát.

2. Üzletviteli tanácsadás, Munkajog, Szervezetszabályozás, Szervezetfejlesztés, HR stratégiák, vezetői és munkaerő fejlesztés, business coaching

Különböző foglalkoztatási jogviszonyok (Mt., Kttv., Kjt., Iasz., Bjt., Hszt.) jogviszonyt keletkeztető, módosító és megszüntető dokumentumainak elkészítése, felülvizsgálata. Szervezeti struktúra kialakítása, meglévő szervezeti struktúra átalakítása, fejlesztése. HR stratégiák kialakításához, bérkeret kialakításához támogatás nyújtása, szervezetszabályozási eszközök kialakítása, folyamatba épített ellenőrzések kialakítása, szervezetfejlesztés, vezetői és munkaerő fejlesztés, kulcspozícióba kerülő munkatársak felkészítése,  vezetői támogatás nyújtása, business coaching, tréning .

A megbízások előtt minden esetben személyes találkozás során rögzítjük a megbízás pontos tartalmát.

3. Bíróságok és hivatalos szervek előtti eljárás, ügyintézés

Közigazgatási és egyéb szervek eljárásai során támogató részvétel, képviselet ellátása, határozatok értelmezésében jogi segítség nyújtása. Jogszabályban foglalt kötelező ügyvédi képviselet esetén képviselet ellátása.

Pl. Adóhatósági határozatok értelmezése, képviselet az adóhatóság előtt, nyugdíj megállapítása iránti kérelmek esetén, képviselet hagyatéki eljárások során, építéshatósági eljárások során stb.

A megbízások előtt minden esetben személyes találkozás során rögzítjük a megbízás pontos tartalmát.

4. Közlekedés (közúti),
közúti balesetek,  járművezetéstől eltiltás, ittas vezetés.

Közúti közlekedési szabályok értelmezésében jogi segítségnyújtás, közúti közlekedési szabálysértések, közigazgatási szabálysértések, közlekedési bűncselekmények elkövetése, ittas járművezetés, járművezetéstől eltiltás, utánképzés területén jogi tanácsadás. Járművek jogtalan eltulajdonítása esetére nyújtott segítség.

A megbízások előtt minden esetben személyes találkozás során rögzítjük a megbízás pontos tartalmát.

5. Ingatlan
tervezés, kivitelezés, adás-vétel, bérlet, ajándékozás, társasház audit

Az ingatlanok adás-vétele, ajándékozása, cseréje, ügyvédi ellenjegyzéshez kötött okirattal történhet. Ennek a törvényben foglalt kötelezettség teljesítése érdekében teljeskörű szolgáltatást biztosítunk ügyfeleink részére. Célunk a szerződő partnerek egyező akaratának az írásba foglalása, amelyhez a felek konstruktív együttműködését segítjük elő.

Célunk továbbá az új építésű ingatlanok esetében a tervezői és a kivitelezői szerződések előkészítése, egyeztetése a felekkel a későbbi jogviták elkerülése érdekében. Szolgáltatásunkat mind a tervezést végző mérnököknek, mérnöki irodáknak, mind a kivitelezést végző szolgáltatóknak is ajánljuk.

Vállaljuk társasházak működésének jogi felülvizsgálatát.
A megbízások előtt minden esetben személyes találkozás során rögzítjük a megbízás pontos tartalmát.

6. Ügyvédi ellenjegyzéshez kötött okiratok készítése, ellenjegyzése

Ügyfeleinknek abban nyújtunk segítséget és szolgáltatást, hogy megállapodásaik elkészítéséhez megkapják mindazt a jogi tájékoztatást, amely alapján az adott ügy sajátosságainak megfelelő döntéseiket meghozhatják, valamint azokat megállapodásba, szerződésbe foglalva, szerződéses akaratuk teljesülését célozzák.

  • Vagyonjogi megállapodások, (pl. házassági vagyonjogi szerződés)
  • Vagyoni értékű jogok alapítása, megszüntetése, (pl. haszonélvezeti jog)
  • Ingatlan ajándékozási, adás-vételi, csere szerződések,
  • Gazdasági társaság, civil szervezetek alapítása, módosítása,
  • Öröklési szerződés, halál esetére szóló ajándékozás,

(A felsorolás tájékoztató jellegű)

A megbízások előtt minden esetben személyes találkozás során rögzítjük a megbízás pontos tartalmát.

7. Szerzői jog

Szerzők, valamint szomszédos jogi jogosultak részére, szerzői jogi szolgáltatást nyújtunk. Tevékenységünket főként zenei, írói és filmgyártás körében látjuk el.

Jogviták esetén elsődlegesen  peren kívüli megállapodásokra törekedve járunk el, ennek hiányában peres eljárás keretében látjuk el a megbízó képviseletét.

A megbízások előtt minden esetben személyes találkozás során rögzítjük a megbízás pontos tartalmát.

8. Interim management

Jogi és üzletviteli szakterületen kieső munkaerő átmeneti helyettesítése egyedi megbízás keretében.

A megbízások előtt minden esetben személyes találkozás során rögzítjük a megbízás pontos tartalmát.

EGYÜTTMŰKÖDŐ  PARTNEREK

Közgazdaság

Számvitel

Adózás

Nyugdíj

HR

Adatvédelem

Szerzői jog

Társasházak

Almásy Law Hungary

Dr. Almásy Botyánszky Beatrix Márta ügyvéd