Ingatlanok nyilvántartásba vétele

Az ingatlanok adatbázisba történő felvétele külön megbízás keretében történik. Az ingatlanok fénykép, videó felvétellel, alaprajz, térkép és bemutató szöveggel, valamint vételár megjelöléssel kerülhetnek be az adatbázisba 30 nap időtartamra. Ezt követően a vételár 30 naponkénti csökkenésével maximum 120 napig szerepelhet az adatbázisban.

Ebben az értékesítési formában az ingatlanok tulajdoni lapjával kell igazolni a tulajdoni jogot, az ingatlan per- igény és tehermentességét, valamint vállalni szükséges, hogy a vételár teljes összegének kifizetésével a birtokátruházásra is sor kerül. Amennyiben a tulajdoni lapon olyan teher van, amelyet előbb rendezni szükséges, úgy annak rendezése külön megbízás keretében lehetséges, s az ingatlan csak valamennyi korábbi jog (kivéve a haszonélvezeti jogot) és teher törlése után kerül az adatbázisba.

A felek között megkötött ingatlan adás-vételi előszerződés, vagy szerződés annak minden fél általi aláírásának napján az ingatlan az itt található nyilvántartásból törlésre kerül.

Értékesítésre váró ingatlanok