Válasszon szolgáltatásaink közül, nézze meg híreinket!

Tanácsadás, Képviselet ellátása

Személyre, vagy vállalkozásra szabott tanácsadás, tudatos tervezés jogi következményekkel járó döntések előtt, vagy körülmények megváltozása miatt, avagy a már bekövetkezett események rendezése érdekében.

Pert megelőző vitarendezés, perenkívüli eljárások kezdeményezése, lefolytatása, egyezségek létrehozása magán, valamint a vállalkozási szférában. Választható vagy kötelező ügyvédi képviselet esetén képviselet ellátása.

l

Ügyvédi ellenjegyzéshez kötött okiratok szerkesztése

Vagyonjogi megállapodások (pl. házastársi/élettársi vagyonjogi szerződés),                                        Vagyoni értékű jogok alapítása, megszüntetése (pl. haszonélvezeti jog, földhasználati jog),                          Ingatlan ajándékozási, adás-vételi, csere szerződések.                              Vállalkozások, civil szervezetek alapítása, módosítása, változásbejelentések. Öröklési szerződés, halál esetére szóló ajándékozás. 

     (A felsorolás tájékoztató jellegű.)

Polgári és gazdasági ügyek

Polgári jog  területén dologi – kötelmi  – családi – hagyaték és öröklési ügyekhez kapcsolódóan tanácsadás, szerződések készítése, peres és perenkívüli képviselet. Jogi személyek – gazdasági jog területén megfelelőségi vizsgálat, üzletvitel felülvizsgálata,  hatékonyság növelés, delegálás,  vezetői ellenőrzés, vezetői támogatás  szerződés és tárgyalás előkészítés,  szerződés-nyilvántartás, vitarendezés,  követelések  kezelése.

Eseti és teljes körű, valamint tartós jogi feladatok ellátása.

Üzletviteli tanácsadás

A szolgáltatás keretében üzleti tervezés, szervezeti struktúra kialakítása, átalakítása, fejlesztése. Szervezeti működés tervezése, támogatása. Vezetői és munkaerő fejlesztés, kulcspozícióba kerülő munkatársak felkészítése, vezetői támogatás nyújtása, munkaerő megtartás, business coaching, tréning.

Közúti közlekedés, balesetek, utánképzés

Személyi sérüléses balesetek, kártérítés, egyezség a biztosító társaságokkal, peren kívüli és peres eljárások során képviselet ellátása. Járművezetéstől eltiltás, utánképzésre felkészítés.

Szerzői jog

Szerzők, valamint szomszédos jogi jogosultak részére, szerzői jogi szolgáltatást nyújtunk. Tevékenységünket főként zenei, írói és filmgyártás körében látjuk el.

Jogviták esetében elsődlegesen peren kívüli megállapodásra törekedve járunk el, ennek hiányában peres eljárás keretében látjuk el a megbízó képviseletét.

Ingatlanok valamint társasházak szerződései

Az ingatlanokkal kapcsolatos szerződések, ügyvédi ellenjegyzéshez kötött okirattal, ingatlan-nyilvántartási hatóság előtti eljárással. A szerződő felek konstruktív együttműködésének elősegítése, egyező akaratuk írásba foglalása. Szerződések jogi vonzatának vizsgálata a felek élethelyzetére, tanácsadás a kedvező megoldások megtalálásához.

Új építésű ingatlanok esetében a tervezői és a kivitelezői szerződések előkészítése, egyeztetése a felekkel a későbbi jogviták elkerülése érdekében. Társasházzá alakítás dokumentumainak elkészítése. (Alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat, házirend.)